https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Aan :

Apotheek Decloedt BVBA – www.dewebapotheker.be

St.- Niklaasstraat 42

9000 Gent

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………..

 — Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

…………………………………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

— Adres consument(en)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

— Datum

…………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)